Mokrý kolódiový proces

Historický proces Fredericka Scotta Archera z roku 1851. Podstata procesu bolo exponovanie a vyvolávanie za mokra. Ponúkol tvorbu kvalitného negatívu, umožňujúcu dokonalú reprodukciu fotografií. Rýchlo nahradil predchádzajúce postupy daguerrotypiu a kalotypiu. Používal sa v rokoch 1851 až 1885. Do kategórie kolódiového procesu sa radia priame pozitívne procesy ambrotypia a ferrotypia. Neskôr boli tieto procesy nahradené želatínovým filmom.​

Roger Fenton s mobilným štúdiom počas dokumentovania Krymských vojen okolo r. 1855. Považovaný za prvého vojnového fotografa. Dokumentovanie vojnových konfliktov dovtedy patrilo „maliarom bitiek“.